ADINKO
Heerenlaan 12
3218 VL  Heenvliet

T  0181 66 94 28
F  0181 66 94 29
M  06 543 76 880
E  info@adinko.nl
ALGEMEEN
ADVIES
DIENSTEN
Europese aanbesteding
(voor verkooporganisaties)
DOELSTELLING
CONTACT

EUROPESE AANBESTEDING

Naast de advies- en dienstverlening aan de inkoopzijde van een  organisatie, zoals genoemd onder advies en diensten, kan ADINKO ook de verkoopzijde (leveranciers) ondersteunen bij Europese aanbestedingen.

Aanbestedingen op basis van Europese richtlijnen kunnen worden uitgevoerd volgens vijf procedures. De meest gebruikte procedures bij Europese aanbestedingen zijn de openbare procedure en de niet-openbare procedure. In deze procedures bepalen de vooraf vastgelegde objectieve procedurele criteria, selectie- en gunningcriteria of de leverancier wel of niet in aanmerking komt voor de opdracht. Het niet voldoen aan een of meerdere procedurele criteria betekent dat de leverancier wordt uitgesloten van verdere beoordeling. Het niet goed voldoen aan selectie- en gunningcriteria betekent dat de leverancier een lage beoordeling zal krijgen. De kans dat deze leverancier nog in aanmerking komt voor de opdracht is hierdoor uiterst klein geworden.

De praktijk leert dat een lage score op selectie- en gunningcriteria of directe uitsluiting, bij het niet voldoen aan een of meerdere procedurele criteria, vaak niet nodig zou zijn geweest mits de verkopende partij over een extra controle instrument zou hebben beschikt tijdens het opstellen en indienen van haar aanvraag tot deelneming en of inschrijving. Dit controle instrument betreft de bril van de inkopende partij en beantwoordt de vraag: hoe zou de inkopende partij de aanvraag tot deelneming en of inschrijving bekijken en beoordelen?. Met alleen algemene inkoopkennis en ervaring wordt niet voldaan aan de eisen van deze bril. Inkoopkennis en ervaring op het gebied van Europese aanbesteding is een must.

ADINKO kan leveranciers ondersteunen bij Europese aanbestedingen door als bril van de inkopende partij te dienen.